menu

Јавне набавке велике вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеУСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ МИКРОФИЛМОВАЊА ПАПИРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, МИКРОФИЛМОВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ПРИЛАГОЂАВАЊЕ СОФТВЕРА И КРИТЕРИЈУМА ПРЕТРАГЕ ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА јн бр. 67/201703.07.2018. 00:00h26.10.2018. 12:00hЗатворена
РадовиОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ОСТАЛИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА јн бр. 88/201729.05.2018. 00:00h29.06.2018. 10:00hЗатворена
ДобраГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА НИСКОГРАДЊУ И ВИСОКОГРАДЊУ, ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ И ПЛАФОНИ јн бр. 56/201719.04.2018. 00:00h21.05.2018. 10:00hЗатворена
ДобраРЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СРЕДСТВА ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА јн бр, 93/201721.03.2018. 00:00h23.04.2018. 10:00hОтворена
ДобраСПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ЗА ВУЧУ ТЕРЕТА јн бр. 100/201709.03.2018. 00:00h16.04.2018. 12:00hЗатворена
ДобраEлектрична енергија јн бр. 62/201709.03.2018. 00:00h16.04.2018. 12:00hЗатворена
РадовиРЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДУБИНИ ОД 10 МЕТАРА јн бр. 92/201702.03.2018. 00:00h02.04.2018. 10:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА КОРИШЋЕЊА СЕРВИСА BAG TRACER јн бр. 99/201702.03.2018. 00:00h23.04.2018. 13:00hЗатворена
РадовиИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПАРКИРАЛИШТА П10 јн бр. 22/201728.02.2018. 00:00h12.04.2018. 10:00hЗатворена
УслугеРЕКЛАМИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У INFLIGHT МАГАЗИНУ јн бр. 84/201726.02.2018. 00:00h28.02.2018. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 > >>