menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеУКЛАЊАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДНИХ ТЕЧНИХ МАТЕРИЈА И ОСТАЛИХ КАТЕГОРИЈА ОПАСНОГ ОТПАДА 100/1821.12.2018. 00:00h31.12.2018. 10:00hОтворена
Радови„РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА АВИОГЕНЕКС“ БР. 97/1819.12.2018. 00:00h28.12.2018. 10:00hОтворена
ДобраНАБАВКА СПЕЦИФИЧНИХ ДОБАРА У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ АЕРОДРОМА јн бр. 98/1818.12.2018. 00:00h27.12.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКОГ И КОМБИ ПРОГРАМА јн бр. 81/1811.12.2018. 00:00h28.12.2018. 10:00hОтворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ ПАРКИНГ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТУ ГАРАЖЕ јн бр. 73/1810.12.2018. 00:00h20.12.2018. 10:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА КОРИШЋЕЊА BAG MESSAGE СЕРВИСА јн бр. 50/1830.11.2018. 00:00h13.12.2018. 12:00hОтворена
УслугеУСЛУГE ВРШЕЊА ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА И БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА јн бр. 56/1829.11.2018. 00:00h10.12.2018. 10:00hЗатворена
РадовиРУШЕЊЕ ОБЈЕКТА АВИОГЕНЕКС јн бр. 88/1827.11.2018. 00:00h07.12.2018. 10:00hЗатворена
РадовиУРЕЂЕЊЕ ТРОТОАРСКИХ И КОЛОВОЗНИХ ПОВРШИНА У ЗОНИ СЛУЖБЕНОГ ПРОЛАЗА Д јн бр. 95/1823.11.2018. 00:00h03.12.2018. 11:00hЗатворена
ДобраКОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ јн бр. 82/1820.11.2018. 00:00h29.11.2018. 13:30hЗатворена
<< < 1 2 3 4 > >>