menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеУСЛУГА ОДРЖАВАЊА РОТАЦИОНОГ УПС-А СНАГЕ 750KVA ПРОИЗВОЂАЧА CATERPILLАR јн бр. 53/1820.11.2018. 00:00h28.12.2018. 12:00hОтворена
УслугеУКЛАЊАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДНИХ ТЕЧНИХ МАТЕРИЈА И ОСТАЛИХ КАТЕГОРИЈА ОПАСНОГ ОТПАДА јн бр. 67/1819.11.2018. 00:00h28.11.2018. 10:00hЗатворена
УслугеПОДРШКА И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УПАРИВАЊЕ ПРТЉАГА И ПУТНИКА (BRS) јн бр. 65/1814.11.2018. 00:00h26.11.2018. 10:00hЗатворена
УслугеМЕРЕЊЕ СВЕТЛОТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СВЕТИЉКИ ССО СА ИЗДАВАЊЕМ ИЗВЕШТАЈА јн бр. 52/1813.11.2018. 00:00h23.11.2018. 10:00hОтворена
УслугеУСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРА,ЕЛЕКТРИЧНОГ АЛАТА И ПУМПИ јн бр. 51/1813.11.2018. 00:00h23.11.2018. 11:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ЗБРИЊАВАЊА КУХИЊСКОГ ОТПАДА КОЈИ НАСТАЈЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ јн бр. 74/1808.11.2018. 00:00h20.11.2018. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ИЗРАДЕ СТРУЧНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАНИКА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ јн бр. 70/1831.10.2018. 00:00h15.11.2018. 12:00hОтворена
УслугеУКЛАЊАЊЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ САДРЖИ АЗБЕСТ јн бр. 79/1826.10.2018. 00:00h26.11.2018. 12:00hЗатворена
Услуге''ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА'' 69/18 ЈНМВ23.10.2018. 00:00h02.11.2018. 10:00hЗатворена
ДобраВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА јн бр. 71/1822.10.2018. 00:00h31.10.2018. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 > >>