menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеОДРЖАВАЊЕ И ДОРАДА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ МАГАЦИНСКЕ КЊИГЕ јн бр. 60/1817.10.2018. 00:00h26.10.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ И ДОРАДА ПОСЛОВНО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА јн бр. 63/1816.10.2018. 00:00h26.10.2018. 12:00hЗатворена
УслугеУКЛАЊАЊЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ САДРЖИ АЗБЕСТ јн бр. 68/1815.10.2018. 00:00h24.10.2018. 10:00hЗатворена
УслугеПОПРАВКЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ И ЕКСТЕРИЈЕРУ јн бр. 62/1803.10.2018. 00:00h15.10.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ПЕРИМЕТАРСКЕ ЗАШТИТЕ јн бр. 58/1801.10.2018. 00:00h11.10.2018. 11:00hЗатворена
УслугеПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ОДРЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД јн бр. 59/1828.09.2018. 00:00h09.10.2018. 10:00hЗатворена
УслугеУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА НАДГРАДЊЕ DEICING ВОЗИЛА јн бр. 47/1826.09.2018. 00:00h25.10.2018. 10:00hЗатворена
УслугеУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЗИМСКИХ МАШИНА јн бр. 38/1826.09.2018. 00:00h09.10.2018. 10:00hЗатворена
ДобраОПРЕМА ЗА ПРАВИЛНО ПОСТУПАЊЕ СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА И ОПАСНИМ ОТПАДОМ јн бр. 48/1824.09.2018. 00:00h08.10.2018. 12:00hЗатворена
РадовиЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА јн бр, 64/18 ЈНМВ21.09.2018. 00:00h10.10.2018. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>