menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
Добра„Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/1819.09.2018. 00:00h28.09.2018. 10:00hЗатворена
Добра„РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ“ ЈН БР. 46/1811.09.2018. 00:00h20.09.2018. 10:00hЗатворена
УслугеOСТАЛЕ ВРСТЕ ПРОЦЕНА И ВЕШТАЧЕЊА јн бр. 45/1806.08.2018. 00:00h15.08.2018. 10:00hЗатворена
УслугеТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ ДВА ПОМОЋНА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ ТЕХНИЧКОГ СЕРВИСА јн бр. 11/1801.08.2018. 00:00h10.08.2018. 10:00hЗатворена
ДобраРЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ, ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ И СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА И АУТОГУМЕ јн бр. 43/1831.07.2018. 00:00h09.08.2018. 10:00hЗатворена
ДобраЕЛЕКТРOМАТЕРИЈАЛ јн бр, 24/1830.07.2018. 00:00h05.09.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ BLADE СЕРВЕРСКИХ СИСТЕМА јн бр. 28/1816.07.2018. 00:00h25.07.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА БЕЖИЧНЕ ИНТЕРНЕТ МРЕЖЕ јн бр. 29/1813.07.2018. 00:00h23.07.2018. 10:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ И ИЗРАДЕ ДЕЛОВА ПО НАРУЏБИНИ јн бр. 37/1809.07.2018. 00:00h20.07.2018. 10:00hЗатворена
ДобраКАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ јн бр. 26/1806.07.2018. 00:00h19.07.2018. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>