menu

Статистика за 2017. годину

  Aвио-операције
(полетања /
слетања)
индекс Број
путника
индекс Роба (kg)* индекс Пошта (kg) индекс
  2016. 2017. % 2016. 2017. % 2016. 2017. % 2016. 2017. %
Јануар 4.068 4.196 103 290.580 329.714 113 879.047 1.066.191 121 157.719 201.300 128
Фебруар 3.763 3.576 95 266.260 282.503 106 1.246.689 973.416 78 151.760 172.249 114
Март 4.218 4.339 103 313.174 343.771 110 1.020.855 1.656.763 162 181.402 195.931 108
Април 4.673 4.668 100 365.334 416.309 114 1.472.906 1.257.050 85 169.376 158.995 94
Мај 4.975 4.965 100 416.322 432.828 104 1.134.164 1.292.793 114 134.328 153.550 114
Јун 5.459 5.514 101 460.020 506.768 110 1.238.774 2.116.046 171 141.252 149.393 106
Јул 6.231 6.167 99 589.159 630.107 107 938.005 1.480.744 158 141.895 142.705 101
Август 6.197 6.164 99 590.292 641.371 109 1.102.381 2.182.200 198 157.790 151.515 96
Септембар 5.645 5.680 101 519.376 567.223 109 1.235.708 1.901.020 154 215.119 171.708 80
Октобар 5.088 5.174 102 438.980 480.551 109 1.346.723 1.710.434 127 237.435 151.707 64
Новембар 4.047 4.113 102 331.302 350.175 106 948.488 1.707.408 180 203.091 189.952 94
Децембар 4.269 4.303 101 344.193 362.100 105 1.375.359 2.414.300 176 256.409 255.528 100
Укупно 58.633 58.859 100 4.924.992 5.343.420 109 13.939.100 19.758.366

142

2.147.574 2.094.532 98

* Подаци о авио-операцијама не садрже податке о техничким, школским и тест летовима.
*
Подаци о промету робе не садрже податке о камионском превозу робе.