menu

Почетне страница > Путовање > Превоз кућних љубимаца

Превоз кућних љубимаца

Опште информације

Када Ваш кућни љубимац путује са Вама, потребно је да о томе обавестите изабрану авио-компанију већ при куповини авионске карте. У зависности од тежине животиње и правила авио-компаније, кућни љубимци могу бити смештени у путничкој кабини или пртљажнику авиона. Пси који су пратња особама са посебним потребама подлежу посебном режиму превоза.

Приликом путовања, потребно је да власници кућних љубимаца имају одговарајућу документацију за идентификацију животиња, документа о здравственом уверењу и извршеним вакцинацијама, као и друга потребна документа која прописује авио-компанија или држава у коју путујете.

Неке авио-компаније дозвољавају да се одређене врсте кућних љубимаца (пси, мачке, крзнаши) до извесне тежине (обично до 5-7 kg) превозе и у путничкој кабини, у за то прописаном кавезу.
Уколико путујете истим летом, животињу (зависно од тежине и димензија) можете предати и на шалтеру за пријаву путника и пртљага, где ће бити обављене царинске и ветеринарске формалности.

Државе примењују различита правила приликом уласка кућних љубимаца на њихову територију. Поједине државе примењују стриктна правила карантина за све животиње које улазе на њену територију.

Молимо Вас да све информације у вези са превозом животиња потражите у изабраној авио-компанији, Управи за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије или дипломатско-конзуларном представништву државе у коју путујете.