menu

Банкомати

Банкомати су распоређени у три зоне:

Прва АТМ зона, у којој је смештено 6 банкомата, налази се у холу међународних долазака у сутерен Терминала 2. У овој зони смештени су банкомати:
1. Војвођанска банка а.д. Нови Сад
2. Комерцијална банка а.д. Београд
3. Banca Intesa а.д. Београд
4. Erste Bank а.д. Нови Сад
5. Raiffeisen banka а.д. Београд
6. АИК банка а.д. Ниш

Друга АТМ зона, у којој су смештена 3 банкомата, налази се у холу за подизање пртљага у сутерен Терминала 2. У овој зони смештени су банкомати:
1. Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Београд
2. Raiffeisen банка а.д. Београд
3. Alpha Bank Србија а.д. Београд

Трећа АТМ зона, у којој су смештена 2 банкомата, налази се у транзитној чекаоници на спрату Терминала 2. У овој зони налазе се банкомати:
1. Piraeus bank а.д. Београд
2. Telenor банка a.д. Београд