IZRADA IZMENA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA TERMINAL 2 I IZRADA IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANjU OBJEKTA U SKLADU SA ZAKONOM O OZAKONjENjU jn br. 58/2017

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 19/09/2017
  • Datum do: 20/10/2017