Sednice skupštine

 • 0
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
NazivDatumPreuzmanje
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija25/07/2019Preuzmi
Odluka o isplati dividende25/07/2019Preuzmi
Obaveštenje o broju akcija25/07/2019Preuzmi
Odluka o izmenama statuta25/07/2019Preuzmi
Statut AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd25/07/2019Preuzmi
Prečišćen tekst Statuta Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd25/07/2019Preuzmi
Informacija o ukupnom broju akcija25/07/2019Preuzmi
Informacija o isplati dividende25/07/2019Preuzmi
Statut Aerodroma Nikola Tesla Beograd25/07/2019Preuzmi
Odluka o usvajanju Statuta25/07/2019Preuzmi
Obaveštenje o ukupnom broju akcija25/07/2019Preuzmi
Statut Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd25/07/2019Preuzmi
Statut AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd25/07/2019Preuzmi
Odluka o izmenama Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd25/07/2019Preuzmi
Odluka o izdavanju običnih akcija 4. emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala25/07/2019Preuzmi
Odluka o isključivanju prava prečeg upisa akcija25/07/2019Preuzmi
Odluka o emisionoj ceni akcija 4. emisije akcija - običnih akcija25/07/2019Preuzmi
Odluka o prihvatanju tržišne vrednosti akcija kao osnove za isplatu nesaglasnih akcionara03/08/2018Preuzmi
Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti03/08/2018Preuzmi
Odluka o usvajanju zapisnika03/08/2018Preuzmi
Predlog Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd - prečišćen tekst25/07/2019Preuzmi
Odluka o ukupnom broju akcija25/07/2019Preuzmi
Predlog Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd - prečišćen tekst03/08/2018Preuzmi
Odluka o broju akcija03/08/2018Preuzmi
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora03/08/2018Preuzmi
Predlog za dodatne tačke dnevnog reda vanredne sednice Skupštine25/07/2019Preuzmi
Ukupan broj akcija sa pravom glasa03/08/2018Preuzmi
Odluka o emisionoj ceni akcija 2. emisije akcija - običnih akcija03/08/2018Preuzmi
Tehnička ispravka obrazloženja Odluke o izdavanju običnih akcija 2. emisije03/08/2018Preuzmi
Odluka o isključenju prava prečeg upisa akcija03/08/2018Preuzmi
Odluka o izdavanju običnih akcija 2. emisije akcija bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala03/08/2018Preuzmi
Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2017. godinu03/08/2018Preuzmi
Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu03/08/2018Preuzmi
Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora03/08/2018Preuzmi
Statut AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd13/02/2018Preuzmi
Odluka o izmeni i dopuni Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd13/02/2018Preuzmi
Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora13/02/2018Preuzmi
Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora13/02/2018Preuzmi
Predlog Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd13/02/2018Preuzmi
Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu03/08/2018Preuzmi
Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu13/02/2018Preuzmi
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu13/02/2018Preuzmi
Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora sa finansijskim izveštajima za 2016. godinu13/02/2018Preuzmi
Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu13/02/2018Preuzmi
Informacija o ukupnom broju akcija25/07/2019Preuzmi
Predlog odluke o izmeni i dopunama Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd13/02/2018Preuzmi
Statut AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd13/02/2018Preuzmi
Odluka o izmeni i dopunama Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd13/02/2018Preuzmi
Informacija o održanoj vanrednoj sednici Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na usvajanje Plana stimulacija22/03/2017Preuzmi
Predlog Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd - prečišćen tekst22/03/2017Preuzmi
Predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd22/03/2017Preuzmi
Predlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na usvajanje izmene Cenovnika posebnih usluga putnicima22/03/2017Preuzmi
Predlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na usvajanje Plana stimulacija22/03/2017Preuzmi
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu03/08/2018Preuzmi
Poziv na redovnu sednicu Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd22/03/2017Preuzmi
Obaveštenje o ukupnom broju izdatih akcija25/06/2020Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa 13. sednice Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd22/03/2017Preuzmi
Punomoćje za glasanje na redovnoj 13. sednici Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Formular za glasanje na redovnoj 13. sednici Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Informacija o održanoj 13. redovnoj sednici Skupštine društva i Odluke sa održane sednice22/03/2017Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Odluka o usvajanju Zapisnika sa 14. vanredne sednice Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 14. vanredne sednice Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Zapisnik sa 14. vanredne sednice Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd22/03/2017Preuzmi
Informacija o održanoj vanrednoj 14. sednici Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd22/03/2017Preuzmi
Spisak odluka usvojenih na vanrednoj 14. sednici Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd22/03/2017Preuzmi
Poziv na vanrednu 14. sednicu Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd22/03/2017Preuzmi
Formular za glasanje na vanrednoj 14. sednici Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Punomoćje za glasanje na vanrednoj 14. sednici Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Odluka o sazivanju 14. vanredne sednice Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd22/03/2017Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Zapisnik sa 15. vanredne sednice Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Odluka o sazivanju 15. vanredne sednice Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Poziv na 15. vanrednu sednicu Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Formular za glasanje na 15. vanrednoj sednici Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
Punomoćje za glasanje na 15. vanrednoj sednici Skupštine društva22/03/2017Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Punomoćje za glasanje na 16. vanrednoj sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Formular za glasanje na 16. vanrednoj sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Poziv na 16. vanrednu sednicu Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Zapisnik sa održane 16. vanredne sednice Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Informacija o održanoj 16. vanrednoj sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Punomoćje za glasanje na 17. redovnoj sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Formular za glasanje na 17. redovnoj sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Poziv na 17. redovnu sednicu Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Informacija o održanoj redovnoj 17. sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Zapisnik sa 17. redovne sednice Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Informacija o održanoj 18. vanrednoj sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Zapisnik sa 18. vanredne sednice Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Punomoćje za glasanje na 18. vanrednoj sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Formular za glasanje na 18. vanrednoj sednici Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
Poziv na 18. vanrednu sednicu Skupštine društva13/02/2018Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Poziv na 19. vanrednu sednicu Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Poziv na 19. vanrednu sednicu Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Informacija o održanoj 19. vanrednoj sednici Skupštine akcionara03/08/2018Preuzmi
Zapisnik sa 19. vanredne sednice Skupštine društva03/08/2018Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Dopunjeno punomoćje za glasanje na 20. vanrednoj sednici Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Dopunjen formular za glasanje na 20. vanrednoj sednici Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Dopunjen poziv na 20. vanrednu sednicu Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Objava uz Poziv na 20. vanrednu sednicu Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Poziv na 20. vanrednu sednicu Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Informacija o održanoj 20. vanrednoj sednici skupštine akcionara03/08/2018Preuzmi
Zapisnik sa 20. vanredne sednice Skupštine akcionara03/08/2018Preuzmi
Odluke sa održane 20. vanredne sednice skupštine akcionara03/08/2018Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Formular za glasanje na 21. redovnoj sednici Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Poziv na 21. redovnu sednicu Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Punomoćje za glasanje na 21. redovnoj sednici Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Informacija o održanoj 21. redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd03/08/2018Preuzmi
Zapisnik sa 21. redovne sednice Skupštine akcionara AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd03/08/2018Preuzmi
Odluka o usvajanju zapisnika sa 21. redovne sednice Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Poziv na 22. vanrednu sednicu Skupštine društva sa prilozima03/08/2018Preuzmi
Odluka o usvajanju zapisnika sa 22. vanredne sednice Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
Zapisnik sa 22. vanredne sednice Skupštine društva03/08/2018Preuzmi
Informacija o održanoj 22. vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd03/08/2018Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Zapisnik sa 23. venredne sednice Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
Dopunjeni poziv na 23. vanrednu sednicu Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
Poziv na 23. vanrednu sednicu Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
Informacija o održanoj 23. vanrednoj sednici skupštine društva25/07/2019Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Zapisnik sa 24. venredne sednice Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
Poziv na 24. vanrednu sednicu Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
Informacija o održanoj 24 vanrednoj sednici Skupštine25/07/2019Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Zapisnik sa 25. venredne sednice Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
Informacija o održanoj 25. vanrednoj sednici Skupštine društva 25/07/2019Preuzmi
Poziv na 25. vanrednu sednicu Skupštine društva25/07/2019Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Zapisnik sa 26. redovne Skupštine AD ANT25/07/2019Preuzmi
Informacije o održanoj 26. redovnoj sednici Skupštine akcionara sa priloženim donetim odlukama25/07/2019Preuzmi
Izmenjen materijal za 26. redovnu sednicu skupštine25/07/2019Preuzmi
Poziv za 26. redovnu sednicu skupštine društva25/07/2019Preuzmi
NazivDatumPreuzmanje
Poziv za 27. redovnu sednicu Skupštine Društva25/06/2020Preuzmi
Obaveštenje o ukupnom broju izdatih akcija25/06/2020Preuzmi
Odluka o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2020. godinu br. GD-55829/07/2020Preuzmi
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitaka za 2019. godinu br. GD-561 od 28.07.2020_29/07/2020Preuzmi
Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu br. GD-555 od 28.07.2020_29/07/2020Preuzmi
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu NO br. GD-55929/07/2020Preuzmi
Odluka o usvajanju izveštaja revizora br. GD-55629/07/2020Preuzmi
Odluka o usvajanju Zapisnika sa 26.redovne sednice Skupštine br. GD-55429/07/2020Preuzmi
Izveštaj o održanoj 27. redovnoj sednici Skupštine akcionara30/07/2020Preuzmi
Zapisnik sa 27. redovne sednice Skupštine akcionara04/08/2020Preuzmi