Poslovni kontakti

Skupština akcionara

Predsednik skupštine društva

Vladimir Dimitrijević , dr prava
E-pošta: skupstina.drustva@antb.rs

Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog odbora

Vesna Stanković Jevđević
E-pošta: nadzorni.odbor@antb.rs

Članovi Nadzornog odbora

Ivana Nikolić
E-pošta: nadzorni.odbor@antb.rs

Dragoslav Stanković 
E-pošta: nadzorni.odbor@antb.rs

Goran Mirković 
E-pošta: nadzorni.odbor@antb.rs

Petar Jarić
E-pošta: nadzorni.odbor@antb.rs

 

Služba sekretara društva

Sekretar društva

 

Izvršni odbor

Generalni direktor - predsednik Izvršnog odbora

Saša Vlaisavljević , dipl. inž.
E-pošta: kabinet@antb.rs

Izvršni direktor

Ana Kaluđerović, dipl. inž.
E-pošta: ana.kaludjerovic@antb.rs