INVESTICIONO ODRŽAVANjE TELEFONSKE MREŽE I SPOJNIH KABLOVA SA GLAVNOM AERODROMSKOM ZGRADOM jn br. 72/2015

Informacije
  • Kategorija Radovi
  • Status Aktivna
  • Datum od: 27/11/2015
  • Datum do: 04/01/2016